Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki

Początki optometrii w Polsce to utworzenie z dniem pierwszym stycznia 1983 roku Zakładu Optometrii w Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dziesięcioletnia, intensywna praca pracowników tego zakładu, a szczególnie profesora Bolesława Kędzi, doprowadziła do wybudowania i wyposażenia nowego Zakładu Optometrii. W 1994 roku, zarządzeniem rektora AM, powołane zostaje pierwsze w Polsce Podyplomowe Studium Optometrii mające za zadanie wykształcenie pracowników służby zdrowia z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami wymaganymi do prowadzenia badań i korekcji optycznej układu wzrokowego, którzy tą drogą uzyskują specjalność zawodową w zakresie optometrii.

www.ptoo.pl